Viscose Single Spandex (Sượt ướt, Dẻo 4 chiều)

viscose spandex

 • Mã vải: VSS-160
 • Thông số kỹ thuật: 40’S/1W – Spandex 20
 • Thành phần: 95% Viscose, 5% spandex
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 66-70”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: VSS-180
 • Thông số kỹ thuật: 40’S/1W – Spandex 30
 • Thành phần: 94% Viscose, 6% spandex
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 66-70”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: VSS-200
 • Thông số kỹ thuật: 40’S/1W – Spandex 30
 • Thành phần: 94% Viscose, 6% spandex
 • Trọng lượng: 200g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 66-70”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: VSS-220
 • Thông số kỹ thuật: 30’S/1W – Spandex 20
 • Thành phần: 96% Viscose, 4% spandex
 • Trọng lượng: 220 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: VSS-250
 • Thông số kỹ thuật: 30’S/1W – Spandex 30
 • Thành phần: 95% Visocse, 5% spandex
 • Trọng lượng: 240 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: VSS-280
 • Thông số kỹ thuật: 30’S/1W – Spandex 40
 • Thành phần: 93% Viscose, 7% spandex
 • Trọng lượng: 260 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 66-70”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: VSS-380
 • Thông số kỹ thuật: 30’S/1W – Spandex 55
 • Thành phần: 90% Viscose, 10% spandex
 • Trọng lượng: 380 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 60-62”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100