Polyester single spandex (thun lạnh 4 chiều)

poly spandex

 • Mã vải: PSS-140A
 • Thông số kỹ thuật: 75D / 72F – Spun 20D
 • Thành phần: 94% Polyester, 6% Spun
 • Trọng lượng: 140 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 58-62”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: PSS-140B
 • Thông số kỹ thuật: 75D / 144F – Spun 20D
 • Thành phần: 94% Polyester, 6% Spun
 • Trọng lượng: 140 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 58-62”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: PSS-180A
 • Thông số kỹ thuật: 75D / 72F – Spun 30D
 • Thành phần: 92% Polyester, 8% Spun
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 58-62”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: PSS-180B
 • Thông số kỹ thuật: 75D / 144F – Spun 30D
 • Thành phần: 92% Polyester, 8% Spun
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 58-62”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: PSS-200
 • Thông số kỹ thuật: 100D / 96F – Spun 30D
 • Thành phần: 92% Polyester, 8% Spun
 • Trọng lượng: 200 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 60-64”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: PSS-300
 • Thông số kỹ thuật: 150D / 144F – Spun 40D
 • Thành phần: 92% Polyester, 8% Spun
 • Trọng lượng: 300 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 62-66”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.