RIB 1×1 – 2×1 – 2×2

rib

 

 • Mã vải: CR11-180
 • Thông số kỹ thuật: CM40’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 58-60”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Rib1*1
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: CR11-200
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 200 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 58-60”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Rib1*1
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: CRS11-310
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W + SPANDEX 30
 • Thành phần: 95% Cotton + 5% Spandex
 • Trọng lượng: 310 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 58-60”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Rib1*1
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CR21-200
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 240 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 54-58”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Rib2*1
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: CRS21-200
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W
 • Thành phần: 95% Cotton, 5% spandex
 • Trọng lượng: 300 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 50-54”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Rib2*1
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: CR22-200
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 340 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 50-54”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Rib2*2
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100