Poly Interlock

 

PI-105

 • Mã vải: PI-105A
 • Thông số kỹ thuật: 75D/36F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 105 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-105B
 • Thông số kỹ thuật: 75D/72F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 105 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-120A
 • Thông số kỹ thuật: 75D/736F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 120 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-120B
 • Thông số kỹ thuật: 75D/72F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 120 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-140A
 • Thông số kỹ thuật: 75D/36F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 140 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-140B
 • Thông số kỹ thuật: 75D/72F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 140 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-160A
 • Thông số kỹ thuật: 100D/48F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 160 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-160B
 • Thông số kỹ thuật: 100D/96F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 160 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-180A
 • Thông số kỹ thuật: 100D/48F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100
 • Mã vải: PI-180B
 • Thông số kỹ thuật: 100D/96F
 • Thành phần: 100% Polyester
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 84-86”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Poly Interlock
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Vải đạt chuẩn Oeko-Tex Standard 100