French Terry PE, TC, CVC, Cotton ( Vảy Cá)

french terry

 

 • Mã vải: FR-180
 • Thông số kỹ thuật: 30’S/1W
 • Thành phần: PE hoặc TC, CVC, Cotton …
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 74-78”
 • Cấu trúc vải dệt kim: French Terry
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: FR-220
 • Thông số kỹ thuật: 20’S/1W
 • Thành phần: PE hoặc TC, CVC, Cotton …
 • Trọng lượng: 220 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 76-80”
 • Cấu trúc vải dệt kim: French Terry
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: FRS-240
 • Thông số kỹ thuật: 30’S/1W + spun 30D
 • Thành phần: PE hoặc TC, CVC, Cotton … + 5% Spandex
 • Trọng lượng: 240 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 72-76”
 • Cấu trúc vải dệt kim: French Terry
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: FRS- 280
 • Thông số kỹ thuật: 30’S/1W + spun 40D
 • Thành phần: PE hoặc TC, CVC, Cotton … + 6% Spandex
 • Trọng lượng: 280 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 70-74”
 • Cấu trúc vải dệt kim: French Terry
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.