Cotton Single Spandex (Cotton 4 chiều)

Cotton-spandex-single

 • Mã vải: CSS-160
 • Thông số kỹ thuật: CM40’S/1W – Spun 20D
 • Thành phần: 95% Cotton, 5% Spun
 • Trọng lượng: 160 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CSS-180
 • Thông số kỹ thuật: CM40’S/1W – Spun 30D
 • Thành phần: 93% Cotton, 7% Spun
 • Trọng lượng: 180 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CSS-200A
 • Thông số kỹ thuật: CM40’S/1W – Spun 30D
 • Thành phần: 93% Cotton, 7% Spun
 • Trọng lượng: 200 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CSS-200B
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W – Spun 20D
 • Thành phần: 96% Cotton, 4% Spun
 • Trọng lượng: 200 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CSS-220
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W – Spun 30D
 • Thành phần: 94% Cotton, 6% Spun
 • Trọng lượng: 160 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CSS-240
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W – Spun 40D
 • Thành phần: 92% Cotton, 8% Spun
 • Trọng lượng: 240 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.