Cotton 100% Single Jersey

cotton-single

 • Mã vải: CS-120
 • Thông số kỹ thuật: CM40’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 120 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 64-68”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CS-135
 • Thông số kỹ thuật: CM36’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 140 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 66-70”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CS-160
 • Thông số kỹ thuật: CM30’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 160 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CS-175
 • Thông số kỹ thuật: CM26’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 175 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 68-72”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.
 • Mã vải: CS-200
 • Thông số kỹ thuật: CM20’S/1W
 • Thành phần: 100% Cotton
 • Trọng lượng: 200 g/m2 (+/-5%)
 • Khổ vải: 70-74”
 • Cấu trúc vải dệt kim: Single Jersey
 • Vải mộc, Nhuộm, Hồ mềm, In, Kháng tĩnh điện, Hoàn tất kháng khuẩn, Hoàn tất chống tia cực tím.
 • Đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100.