Hình ảnh nhà xưởng - 4
Hình ảnh nhà xưởng - 3
Hình ảnh nhà xưởng - 2
Hình ảnh nhà xưởng - 1
Company info -1

Các dòng sản phẩm

Kinh nghiệm lâu đời cùng Máy móc tiên tiến

Nhuộm

Kinh nghiệm lâu đời cùng Máy móc tiên tiến
Chuyên gia ở lĩnh vực dệt kim tròn và dệt kim bằng với máy móc hiện đại nhất.

Dệt Sợi

Chuyên gia ở lĩnh vực dệt kim tròn và dệt kim bằng ...
Mặt vải cá sấu

Thun cotton 100%

Mặt vải cá sấu